SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
furnera
furn·­era verb ~de ~t förse med, leverera
Finita former
furnerarpresens aktiv
furneraspresens passiv
furneradepreteritum aktiv
furneradespreteritum passiv
furneraimperativ aktiv
Infinita former
att furnerainfinitiv aktiv
att furnerasinfinitiv passiv
har/hade furneratsupinum aktiv
har/hade furneratssupinum passiv
Presens particip
furnerande
Perfekt particip
en furnerad + substantiv
ett furnerat + substantiv
den/det/de furnerade + substantiv