SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fynda
fynda verb ~de ~t ⟨vard.⟩ göra fynd t.ex. i affär
Finita former
fyndarpresens aktiv
fyndaspresens passiv
fyndadepreteritum aktiv
fyndadespreteritum passiv
fyndaimperativ aktiv
Infinita former
att fyndainfinitiv aktiv
att fyndasinfinitiv passiv
har/hade fyndatsupinum aktiv
har/hade fyndatssupinum passiv
Presens particip
fyndande
Perfekt particip
en fyndad + substantiv
ett fyndat + substantiv
den/det/de fyndade + substantiv