SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förvara
för·­vara verb ~de ~t ha undan­ställd
Finita former
förvararpresens aktiv
förvaraspresens passiv
förvaradepreteritum aktiv
förvaradespreteritum passiv
förvaraimperativ aktiv
Infinita former
att förvarainfinitiv aktiv
att förvarasinfinitiv passiv
har/hade förvaratsupinum aktiv
har/hade förvaratssupinum passiv
Presens particip
förvarande
Perfekt particip
en förvarad + substantiv
ett förvarat + substantiv
den/det/de förvarade + substantiv