SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förvänta
för·­vänta verb ~de ~t vänta sig, förut­se
Finita former
förväntarpresens aktiv
förväntaspresens passiv
förväntadepreteritum aktiv
förväntadespreteritum passiv
förväntaimperativ aktiv
Infinita former
att förväntainfinitiv aktiv
att förväntasinfinitiv passiv
har/hade förväntatsupinum aktiv
har/hade förväntatssupinum passiv
Presens particip
förväntande
Perfekt particip
en förväntad + substantiv
ett förväntat + substantiv
den/det/de förväntade + substantiv
förvänta sig förvänta
Ordform(er)förvänta sig