SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
gälda
gälda verb ~de ~t ⟨åld.⟩ betala
Finita former
gäldarpresens aktiv
gäldaspresens passiv
gäldadepreteritum aktiv
gäldadespreteritum passiv
gäldaimperativ aktiv
Infinita former
att gäldainfinitiv aktiv
att gäldasinfinitiv passiv
har/hade gäldatsupinum aktiv
har/hade gäldatssupinum passiv
Presens particip
gäldande
Perfekt particip
en gäldad + substantiv
ett gäldat + substantiv
den/det/de gäldade + substantiv