SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
gärda
gärda verb ~de ~t in­hägna
Finita former
gärdarpresens aktiv
gärdaspresens passiv
gärdadepreteritum aktiv
gärdadespreteritum passiv
gärdaimperativ aktiv
Infinita former
att gärdainfinitiv aktiv
att gärdasinfinitiv passiv
har/hade gärdatsupinum aktiv
har/hade gärdatssupinum passiv
Presens particip
gärdande
Perfekt particip
en gärdad + substantiv
ett gärdat + substantiv
den/det/de gärdade + substantiv
gärda in gärda in el. ingärda ngt
Infinita formeratt gärda ininfinitiv aktivPresens participingärdandePerfekt participen ingärdad + substantivett ingärdat + substantivden/det/de ingärdade + substantiv