SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ha
1ha interjektion vanl. upp­repat ha ha el. ha ha ha, åter­givande skratt
Ordform(er)
hainterjektion
2ha verb hade, haft, havd haft havda, pres. har, imper. ha besitta, äga; många abstrakta bet.: ​ha bil; ​ha tre barnsom perfektbildande hjälp­verb: ​har Erik kommit än­nu?
Finita former
harpresens aktiv
haspresens passiv
hadepreteritum aktiv
hadespreteritum passiv
haimperativ aktiv
Infinita former
att hainfinitiv aktiv
att hasinfinitiv passiv
har/hade haftsupinum aktiv
har/hade haftssupinum passiv
Presens particip
havande
Perfekt particip
en havd + substantiv
ett haft + substantiv
den/det/de havda + substantiv
ha för sig syssla med: ​har du något för dig i kväll?felaktigt tro
Infinita formeratt ha för siginfinitiv aktiv
ha sig bete sig på visst (ofta konstigt) sätt: ​han grimaserade och hade sig
Ordform(er)ha sig