SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hemkalla
hem|­kalla verb ~de ~t till 2hem; ​hem­kalla el. kalla hem ambassadören som diplomatisk markering
Finita former
hemkallarpresens aktiv
hemkallaspresens passiv
hemkalladepreteritum aktiv
hemkalladespreteritum passiv
hemkallaimperativ aktiv
Infinita former
att hemkallainfinitiv aktiv
att hemkallasinfinitiv passiv
har/hade hemkallatsupinum aktiv
har/hade hemkallatssupinum passiv
Presens particip
hemkallande
Perfekt particip
en hemkallad + substantiv
ett hemkallat + substantiv
den/det/de hemkallade + substantiv