SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hundlik
hund|­lik adjektiv ~t ~a hund 2lik
Positiv
en hundlik + substantiv
ett hundlikt + substantiv
den/det/de hundlika + substantiv
den hundlike + maskulint substantiv