SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
huttra
huttra verb ~de ~t skälva av köld
Finita former
huttrarpresens aktiv
huttraspresens passiv
huttradepreteritum aktiv
huttradespreteritum passiv
huttraimperativ aktiv
Infinita former
att huttrainfinitiv aktiv
att huttrasinfinitiv passiv
har/hade huttratsupinum aktiv
har/hade huttratssupinum passiv
Presens particip
huttrande