SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
iföra
i|­föra verb iförde, ifört, pres. iför tills. med sig:
Finita former
iförpresens aktiv
iförs (iföres)presens passiv
ifördepreteritum aktiv
ifördespreteritum passiv
iförimperativ aktiv
Infinita former
att iförainfinitiv aktiv
att iförasinfinitiv passiv
har/hade iförtsupinum aktiv
har/hade iförtssupinum passiv
Presens particip
iförande
Perfekt particip
en iförd + substantiv
ett ifört + substantiv
den/det/de iförda + substantiv
iföra sig klä på sig: ​i­föra sig frack
Ordform(er)iföra sig