SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inhämta
in|­hämta verb ~de ~t skaffa: ​in­hämta el. (sällan) hämta in upp­lysningararbeta in: ​in­hämta el. hämta in för­språnget
Finita former
inhämtarpresens aktiv
inhämtaspresens passiv
inhämtadepreteritum aktiv
inhämtadespreteritum passiv
inhämtaimperativ aktiv
Infinita former
att inhämtainfinitiv aktiv
att inhämtasinfinitiv passiv
har/hade inhämtatsupinum aktiv
har/hade inhämtatssupinum passiv
Presens particip
inhämtande
Perfekt particip
en inhämtad + substantiv
ett inhämtat + substantiv
den/det/de inhämtade + substantiv