SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
justitieombudsman
just·­itie|­om·­buds·­man substantiv ~nen; pl. ‑ombudsmän, best. pl. ‑ombudsmännen Justitie­ombudsmannen en kontrollmakt för över­vakning av de offentliga myndigheterna; äv. (med gemen initial­bokstav) om myndighetens chef
Singular
en justitieombudsmanobestämd form
en justitieombudsmansobestämd form genitiv
justitieombudsmannenbestämd form
justitieombudsmannensbestämd form genitiv
Plural
justitieombudsmänobestämd form
justitieombudsmänsobestämd form genitiv
justitieombudsmännenbestämd form
justitieombudsmännensbestämd form genitiv