SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kauterisera
kauter·­is·­era verb ~de ~t förstöra vävnad, t.ex. tumörbildning genom bränning el. på annat sätt
Finita former
kauteriserarpresens aktiv
kauteriseraspresens passiv
kauteriseradepreteritum aktiv
kauteriseradespreteritum passiv
kauteriseraimperativ aktiv
Infinita former
att kauteriserainfinitiv aktiv
att kauteriserasinfinitiv passiv
har/hade kauteriseratsupinum aktiv
har/hade kauteriseratssupinum passiv
Presens particip
kauteriserande
Perfekt particip
en kauteriserad + substantiv
ett kauteriserat + substantiv
den/det/de kauteriserade + substantiv