SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kommatera
komm·­at·­era verb ~de ~t sätta ut komma­tecken i text
Finita former
kommaterarpresens aktiv
kommateraspresens passiv
kommateradepreteritum aktiv
kommateradespreteritum passiv
kommateraimperativ aktiv
Infinita former
att kommaterainfinitiv aktiv
att kommaterasinfinitiv passiv
har/hade kommateratsupinum aktiv
har/hade kommateratssupinum passiv
Presens particip
kommaterande
Perfekt particip
en kommaterad + substantiv
ett kommaterat + substantiv
den/det/de kommaterade + substantiv