SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kompaktera
kom·­pakt·­era verb ~de ~t pressa samman t.ex. sopor
Finita former
kompakterarpresens aktiv
kompakteraspresens passiv
kompakteradepreteritum aktiv
kompakteradespreteritum passiv
kompakteraimperativ aktiv
Infinita former
att kompakterainfinitiv aktiv
att kompakterasinfinitiv passiv
har/hade kompakteratsupinum aktiv
har/hade kompakteratssupinum passiv
Presens particip
kompakterande
Perfekt particip
en kompakterad + substantiv
ett kompakterat + substantiv
den/det/de kompakterade + substantiv