SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kompetensutveckla
kom·­pet·­ens|­ut·­veckla verb ~de ~t kompetens utveckla 1
Finita former
kompetensutvecklarpresens aktiv
kompetensutvecklaspresens passiv
kompetensutveckladepreteritum aktiv
kompetensutveckladespreteritum passiv
kompetensutvecklaimperativ aktiv
Infinita former
att kompetensutvecklainfinitiv aktiv
att kompetensutvecklasinfinitiv passiv
har/hade kompetensutvecklatsupinum aktiv
har/hade kompetensutvecklatssupinum passiv
Presens particip
kompetensutvecklande
Perfekt particip
en kompetensutvecklad + substantiv
ett kompetensutvecklat + substantiv
den/det/de kompetensutvecklade + substantiv