SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kontorisera
kont·­or·­is·­era verb ~de ~t förvandla till att rymma (endast) kontor: ​stads­kärnan har kontoriserats
Finita former
kontoriserarpresens aktiv
kontoriseraspresens passiv
kontoriseradepreteritum aktiv
kontoriseradespreteritum passiv
kontoriseraimperativ aktiv
Infinita former
att kontoriserainfinitiv aktiv
att kontoriserasinfinitiv passiv
har/hade kontoriseratsupinum aktiv
har/hade kontoriseratssupinum passiv
Presens particip
kontoriserande
Perfekt particip
en kontoriserad + substantiv
ett kontoriserat + substantiv
den/det/de kontoriserade + substantiv