SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
korrespondens
kor·­re·­spond·­ens [‑en´s el. ‑aŋ´s] substantiv ~en ~er brev­växling; brev­samlingförbindelse; mot­svarighet, överens­stämmelse​ – Nästan alla sammansättn. med korrespondens- hör till korrespondens 1.
Singular
en korrespondensobestämd form
en korrespondensobestämd form genitiv
korrespondensenbestämd form
korrespondensensbestämd form genitiv
Plural
korrespondenserobestämd form
korrespondensersobestämd form genitiv
korrespondensernabestämd form
korrespondensernasbestämd form genitiv