SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kröjsla
kröjsla verb ~de ~t bryta glaskant med tång
Finita former
kröjslarpresens aktiv
kröjslaspresens passiv
kröjsladepreteritum aktiv
kröjsladespreteritum passiv
kröjslaimperativ aktiv
Infinita former
att kröjslainfinitiv aktiv
att kröjslasinfinitiv passiv
har/hade kröjslatsupinum aktiv
har/hade kröjslatssupinum passiv
Presens particip
kröjslande
Perfekt particip
en kröjslad + substantiv
ett kröjslat + substantiv
den/det/de kröjslade + substantiv