SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kullbyttera
kull|­bytt·­era verb ~de ~t tumla över ända; gå om­kull, krascha
Finita former
kullbytterarpresens aktiv
kullbytteraspresens passiv
kullbytteradepreteritum aktiv
kullbytteradespreteritum passiv
kullbytteraimperativ aktiv
Infinita former
att kullbytterainfinitiv aktiv
att kullbytterasinfinitiv passiv
har/hade kullbytteratsupinum aktiv
har/hade kullbytteratssupinum passiv
Presens particip
kullbytterande