SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kultivera
kult·­iv·­era verb ~de ~t odla upp; förädla, bilda
Finita former
kultiverarpresens aktiv
kultiveraspresens passiv
kultiveradepreteritum aktiv
kultiveradespreteritum passiv
kultiveraimperativ aktiv
Infinita former
att kultiverainfinitiv aktiv
att kultiverasinfinitiv passiv
har/hade kultiveratsupinum aktiv
har/hade kultiveratssupinum passiv
Presens particip
kultiverande
Perfekt particip
en kultiverad + substantiv
ett kultiverat + substantiv
den/det/de kultiverade + substantiv