SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kumulativ
kumul·­at·­iv [kum´ul‑ el. ‑i´v] adjektiv ~t ~a som kumuleras
Positiv
en kumulativ + substantiv
ett kumulativt + substantiv
den/det/de kumulativa + substantiv