SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
kurativ
kur·­at·­iv [ku´r‑ el. ‑i´v] adjektiv ~t ~a botande, läkande: ​kurativ verksamhetkurators-
Positiv
en kurativ + substantiv
ett kurativt + substantiv
den/det/de kurativa + substantiv