SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ladda
1ladda substantiv ~n laddor mest i pl.; ​⟨prov. (norrl.)⟩ sko el. inner­pjäxa av filt
Singular
en laddaobestämd form
en laddasobestämd form genitiv
laddanbestämd form
laddansbestämd form genitiv
Plural
laddorobestämd form
laddorsobestämd form genitiv
laddornabestämd form
laddornasbestämd form genitiv
2ladda verb ~de ~t ladda ett gevär; ​ladda ett batteri​ – Alla sammansättn. med ladd- hör till 2ladda.
Finita former
laddarpresens aktiv
laddaspresens passiv
laddadepreteritum aktiv
laddadespreteritum passiv
laddaimperativ aktiv
Infinita former
att laddainfinitiv aktiv
att laddasinfinitiv passiv
har/hade laddatsupinum aktiv
har/hade laddatssupinum passiv
Presens particip
laddande
Perfekt particip
en laddad + substantiv
ett laddat + substantiv
den/det/de laddade + substantiv
ladda ner ladda ner el. (sällan) nedladda en film från nätet
Infinita formeratt ladda nerinfinitiv aktivPresens participnerladdandePerfekt participen nerladdad + substantivett nerladdat + substantivden/det/de nerladdade + substantiv
ladda upp till­föra elektrisk energi till: ​ladda upp ett batterisamla i­hop förråd av: ​ladda upp in­för julensamla krafter: ​ladda upp in­för det nya läs­året
Infinita formeratt ladda uppinfinitiv aktivPresens participuppladdandePerfekt participen uppladdad + substantivett uppladdat + substantivden/det/de uppladdade + substantiv
ladda ur sig mista sin laddning: ​batteriet hade laddat ur sig el. ur­laddat sig
Infinita formeratt ladda ur siginfinitiv aktiv