SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
ljudåtergivning
ljud|­åter·­giv·­ning substantiv ~en ljud återgivning
Singular
en ljudåtergivningobestämd form
en ljudåtergivningsobestämd form genitiv
ljudåtergivningenbestämd form
ljudåtergivningensbestämd form genitiv