SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
längdgrad
längd|­grad substantiv ~en ~er tänkt cirkel på jord­ytan genom polerna som an­ger läge i öst-västlig riktning
Singular
en längdgradobestämd form
en längdgradsobestämd form genitiv
längdgradenbestämd form
längdgradensbestämd form genitiv
Plural
längdgraderobestämd form
längdgradersobestämd form genitiv
längdgradernabestämd form
längdgradernasbestämd form genitiv