SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
mankera
mank·­era [maŋke´ra] verb ~de ~t fattas; klicka
Finita former
mankerarpresens aktiv
mankeradepreteritum aktiv
mankeraimperativ aktiv
Infinita former
att mankerainfinitiv aktiv
har/hade mankeratsupinum aktiv
Presens particip
mankerande