SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
maskera
mask·­era [maske´ra] verb ~de ~t förse med ansikts­mask; förkläda; dölja
Finita former
maskerarpresens aktiv
maskeraspresens passiv
maskeradepreteritum aktiv
maskeradespreteritum passiv
maskeraimperativ aktiv
Infinita former
att maskerainfinitiv aktiv
att maskerasinfinitiv passiv
har/hade maskeratsupinum aktiv
har/hade maskeratssupinum passiv
Presens particip
maskerande
Perfekt particip
en maskerad + substantiv
ett maskerat + substantiv
den/det/de maskerade + substantiv