SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
meddelaktig
med|­del·­akt·­ig adjektiv ~t ~a delaktig
Positiv
en meddelaktig + substantiv
ett meddelaktigt + substantiv
den/det/de meddelaktiga + substantiv
den meddelaktige + maskulint substantiv