SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
neurotisera
neur·­ot·­is·­era verb ~de ~t göra neurotisk
Finita former
neurotiserarpresens aktiv
neurotiseraspresens passiv
neurotiseradepreteritum aktiv
neurotiseradespreteritum passiv
neurotiseraimperativ aktiv
Infinita former
att neurotiserainfinitiv aktiv
att neurotiserasinfinitiv passiv
har/hade neurotiseratsupinum aktiv
har/hade neurotiseratssupinum passiv
Presens particip
neurotiserande
Perfekt particip
en neurotiserad + substantiv
ett neurotiserat + substantiv
den/det/de neurotiserade + substantiv