SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
notarius publicus
not·­ari·­us publ·­ic·­us [‑pub´lik‑] oböjligt substantiv tjänste­man med upp­gift att bestyrka under­skrifter, kontrollera lotteri­dragningar m.m.: ​en notarius publicus
Singular
en notarius publicusobestämd form
en notarius publicusobestämd form genitiv