SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
obstinat
obstin·­at [‑a´t] adjektiv; n. ~, ~a trotsig, hals­starrig
Positiv
en obstinat + substantiv
ett obstinat + substantiv
den/det/de obstinata + substantiv
den obstinate + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de obstinatare + substantiv
Superlativ
är obstinatast
den/det/de obstinataste + substantiv