SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
Orienten
Orient·­en [orien´t‑] namn ⟨åld.⟩ Öster­landet i koloniala samman­hang: ​Främre Orienten
Ordform(er)
Orientengrundform
Orientensgenitiv