SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
publicera
publ·­ic·­era verb ~de ~t ge ut i tryck, offentlig­göra; ​jfr publikation
Finita former
publicerarpresens aktiv
publiceraspresens passiv
publiceradepreteritum aktiv
publiceradespreteritum passiv
publiceraimperativ aktiv
Infinita former
att publicerainfinitiv aktiv
att publicerasinfinitiv passiv
har/hade publiceratsupinum aktiv
har/hade publiceratssupinum passiv
Presens particip
publicerande
Perfekt particip
en publicerad + substantiv
ett publicerat + substantiv
den/det/de publicerade + substantiv
publicera sig ge ut bok, artikel e.d. i tryck
Ordform(er)publicera sig