SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
rapport
rap·­port [‑pårt´] substantiv ~en ~er redo­görelse, med­delande, an­mälanupp­repat mönsterparti; upp­repning av mönsterparti i väven tävlings­gren in­om brukshundssporten​ – Nästan alla sammansättn. med rapport- hör till rapport 1.
Singular
en rapportobestämd form
en rapportsobestämd form genitiv
rapportenbestämd form
rapportensbestämd form genitiv
Plural
rapporterobestämd form
rapportersobestämd form genitiv
rapporternabestämd form
rapporternasbestämd form genitiv