SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
recipiera
re·­cipi·­era verb ~de ~t tas in i ordens­sällskap
Finita former
recipierarpresens aktiv
recipieraspresens passiv
recipieradepreteritum aktiv
recipieradespreteritum passiv
recipieraimperativ aktiv
Infinita former
att recipierainfinitiv aktiv
att recipierasinfinitiv passiv
har/hade recipieratsupinum aktiv
har/hade recipieratssupinum passiv
Presens particip
recipierande
Perfekt particip
en recipierad + substantiv
ett recipierat + substantiv
den/det/de recipierade + substantiv