SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
reciprok
re·­ci·­prok [‑prå´k] adjektiv ~t ~a ömse­sidig; ​reciproka pronomen t.ex. varandra
Positiv
en reciprok + substantiv
ett reciprokt + substantiv
den/det/de reciproka + substantiv