SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
reduplicera
re·­dupl·­ic·­era verb ~de ~t fördubbla el. upp­repa (del av) ord vid ord- el. formbildning; ​jfr reduplikation
Finita former
reduplicerarpresens aktiv
redupliceraspresens passiv
redupliceradepreteritum aktiv
redupliceradespreteritum passiv
redupliceraimperativ aktiv
Infinita former
att reduplicerainfinitiv aktiv
att reduplicerasinfinitiv passiv
har/hade redupliceratsupinum aktiv
har/hade redupliceratssupinum passiv
Presens particip
reduplicerande
Perfekt particip
en reduplicerad + substantiv
ett reduplicerat + substantiv
den/det/de reduplicerade + substantiv