SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
rehabilitera
re·­hab·­il·­it·­era verb ~de ~t ge upp­rättelse, åter­upprättaåter­anpassa till arbets­livet efter sjukdom el. skada
Finita former
rehabiliterarpresens aktiv
rehabiliteraspresens passiv
rehabiliteradepreteritum aktiv
rehabiliteradespreteritum passiv
rehabiliteraimperativ aktiv
Infinita former
att rehabiliterainfinitiv aktiv
att rehabiliterasinfinitiv passiv
har/hade rehabiliteratsupinum aktiv
har/hade rehabiliteratssupinum passiv
Presens particip
rehabiliterande
Perfekt particip
en rehabiliterad + substantiv
ett rehabiliterat + substantiv
den/det/de rehabiliterade + substantiv
rehabilitera sig ta revansch, revanschera sig
Ordform(er)rehabilitera sig