SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
repetera
re·­pet·­era verb ~de ~t upp­repaöva in musik­stycke, pjäs e.d.​ – Jfr repetition.
Finita former
repeterarpresens aktiv
repeteraspresens passiv
repeteradepreteritum aktiv
repeteradespreteritum passiv
repeteraimperativ aktiv
Infinita former
att repeterainfinitiv aktiv
att repeterasinfinitiv passiv
har/hade repeteratsupinum aktiv
har/hade repeteratssupinum passiv
Presens particip
repeterande
Perfekt particip
en repeterad + substantiv
ett repeterat + substantiv
den/det/de repeterade + substantiv