SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
rigga
rigga verb ~de ~t ⟨sjö.⟩ förse med rigg⟨vard.⟩ klä snyggt el. festligt; bygga upp⟨vard.⟩ manipulera: ​valet var riggat
Finita former
riggarpresens aktiv
riggaspresens passiv
riggadepreteritum aktiv
riggadespreteritum passiv
riggaimperativ aktiv
Infinita former
att riggainfinitiv aktiv
att riggasinfinitiv passiv
har/hade riggatsupinum aktiv
har/hade riggatssupinum passiv
Presens particip
riggande
Perfekt particip
en riggad + substantiv
ett riggat + substantiv
den/det/de riggade + substantiv
rigga av ta ner rigg från segel­båt
Infinita formeratt rigga avinfinitiv aktivPresens participavriggandePerfekt participen avriggad + substantivett avriggat + substantivden/det/de avriggade + substantiv