SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ripostera
ri·­post·­era verb ~de ~t göra en ripost; svara raskt och fyndigt
Finita former
riposterarpresens aktiv
riposteraspresens passiv
riposteradepreteritum aktiv
riposteradespreteritum passiv
riposteraimperativ aktiv
Infinita former
att riposterainfinitiv aktiv
att riposterasinfinitiv passiv
har/hade riposteratsupinum aktiv
har/hade riposteratssupinum passiv
Presens particip
riposterande
Perfekt particip
en riposterad + substantiv
ett riposterat + substantiv
den/det/de riposterade + substantiv