SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sakföra
sak|­föra verb ‑förde, ‑fört, pres. ‑för å­tala
Finita former
sakförpresens aktiv
sakförs (sakföres)presens passiv
sakfördepreteritum aktiv
sakfördespreteritum passiv
sakförimperativ aktiv
Infinita former
att sakförainfinitiv aktiv
att sakförasinfinitiv passiv
har/hade sakförtsupinum aktiv
har/hade sakförtssupinum passiv
Presens particip
sakförande
Perfekt particip
en sakförd + substantiv
ett sakfört + substantiv
den/det/de sakförda + substantiv
den sakförde + maskulint substantiv