SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
slipsprydd
slips|­prydd adjektiv ‑prytt ~a slips pryda
Positiv
en slipsprydd + substantiv
ett slipsprytt + substantiv
den/det/de slipsprydda + substantiv
den slipsprydde + maskulint substantiv