SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
statuera
statu·­era verb ~de ~t statuera (ett) exempel ställa upp ett varnande exempel, straffa ngn till varning för andraföre­skriva, stadga
Finita former
statuerarpresens aktiv
statueraspresens passiv
statueradepreteritum aktiv
statueradespreteritum passiv
statueraimperativ aktiv
Infinita former
att statuerainfinitiv aktiv
att statuerasinfinitiv passiv
har/hade statueratsupinum aktiv
har/hade statueratssupinum passiv
Presens particip
statuerande
Perfekt particip
en statuerad + substantiv
ett statuerat + substantiv
den/det/de statuerade + substantiv