SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sticka
1sticka substantiv ~n stickor lång­smal, ofta spetsig an­ordning spec. för stickning: ​strump­sticka
Singular
en stickaobestämd form
en stickasobestämd form genitiv
stickanbestämd form
stickansbestämd form genitiv
Plural
stickorobestämd form
stickorsobestämd form genitiv
stickornabestämd form
stickornasbestämd form genitiv
2sticka verb ~de ~t sticka strumpor
Finita former
stickarpresens aktiv
stickaspresens passiv
stickadepreteritum aktiv
stickadespreteritum passiv
stickaimperativ aktiv
Infinita former
att stickainfinitiv aktiv
att stickasinfinitiv passiv
har/hade stickatsupinum aktiv
har/hade stickatssupinum passiv
Presens particip
stickande
Perfekt particip
en stickad + substantiv
ett stickat + substantiv
den/det/de stickade + substantiv
3sticka verb stack, stuckit, stucken stucket stuckna, pres. sticker sticka en nål genom tygetsticka handen i fickanfå att göra ont på ett koncentrerat sätt⟨vard.⟩ av­lägsna sig, ge sig i väg
Finita former
stickerpresens aktiv
sticks (stickes)presens passiv
stackpreteritum aktiv
stackspreteritum passiv
stickimperativ aktiv
Infinita former
att stickainfinitiv aktiv
att stickasinfinitiv passiv
har/hade stuckitsupinum aktiv
har/hade stuckitssupinum passiv
Presens particip
stickande
Perfekt particip
en stucken + substantiv
ett stucket + substantiv
den/det/de stuckna + substantiv
den stuckne + maskulint substantiv
sticka av tydligt av­vika
Infinita formeratt sticka avinfinitiv aktivPresens participavstickandePerfekt participen avstucken + substantivett avstucket + substantivden/det/de avstuckna + substantivden avstuckne + maskulint substantiv
sticka ner döda med stick­vapen
Infinita formeratt sticka nerinfinitiv aktivPresens participnerstickandePerfekt participen nerstucken + substantivett nerstucket + substantivden/det/de nerstuckna + substantivden nerstuckne + maskulint substantiv
sticka sig råka få ett stick; ​till 2stick 1
Ordform(er)sticka sig
sticka upp svamparna stack upp ur jordenvara fräck och näs­vis ibl. på ett positivt sätt
Infinita formeratt sticka uppinfinitiv aktivPresens participuppstickandePerfekt participen uppstucken + substantivett uppstucket + substantivden/det/de uppstuckna + substantivden uppstuckne + maskulint substantiv
sticka ut äv. sticka av
Infinita formeratt sticka utinfinitiv aktivPresens participutstickandePerfekt participen utstucken + substantivett utstucket + substantivden/det/de utstuckna + substantivden utstuckne + maskulint substantiv