SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stilhistorisk
stil|­hist·­or·­isk adjektiv ~t ~a stil historisk 1
Positiv
en stilhistorisk + substantiv
ett stilhistoriskt + substantiv
den/det/de stilhistoriska + substantiv