SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
storma
storma verb ~de ~t blåsa storman­falla för att in­ta befästning e.d.
Finita former
stormarpresens aktiv
stormaspresens passiv
stormadepreteritum aktiv
stormadespreteritum passiv
stormaimperativ aktiv
Infinita former
att stormainfinitiv aktiv
att stormasinfinitiv passiv
har/hade stormatsupinum aktiv
har/hade stormatssupinum passiv
Presens particip
stormande
Perfekt particip
en stormad + substantiv
ett stormat + substantiv
den/det/de stormade + substantiv
storma an rycka fram snabbt: ​storma an el. anstorma
Infinita formeratt storma aninfinitiv aktivPresens participanstormandePerfekt participen anstormad + substantivett anstormat + substantivden/det/de anstormade + substantiv
storma in springa in
Infinita formeratt storma ininfinitiv aktivPresens participinstormandePerfekt participen instormad + substantivett instormat + substantivden/det/de instormade + substantiv