SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stuckatera
stuck·­at·­era verb ~de ~t pryda med stuck
Finita former
stuckaterarpresens aktiv
stuckateraspresens passiv
stuckateradepreteritum aktiv
stuckateradespreteritum passiv
stuckateraimperativ aktiv
Infinita former
att stuckaterainfinitiv aktiv
att stuckaterasinfinitiv passiv
har/hade stuckateratsupinum aktiv
har/hade stuckateratssupinum passiv
Presens particip
stuckaterande
Perfekt particip
en stuckaterad + substantiv
ett stuckaterat + substantiv
den/det/de stuckaterade + substantiv